Nhẫn đeo ngón trỏ chữ Om – Ngón tay chỉ về trí tuệ, hạnh phúc vô điều kiện

490,000 

OM được xem là tượng trưng của cả hai: SẮC & ÂM.

Hết hàng