Khuyên tai vàng chữ Om cách điệu

4,180,000 6,180,000 

Khuyên tai chữ Om cách điệu

Chất liệu: Vàng 14K

Nặng 1,35g

Khuyên tai vàng chữ Om cách điệu
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì