Bộ sưu tập vòng đá mặt trăng – Những viên đá của tình yêu và sự mở rộng tâm trí

550,000 860,000 

?Đá mặt trăng (moonstone) là một loại đá đặc biệt, khi ánh sáng xuyên qua sẽ tạo thành sự khuếch tán giống như ánh trăng, các nhà khoa học gọi là hiện tượng quang học “ánh trăng”.
Đá mặt trăng khuyến khích hy vọng và ước mơ. Nó giúp phá tan đi tiêu cực và sự kìm hãm trong bạn, cởi mở tâm trí để đón nhận những thử thách mới trong cuộc sống.
Bộ sưu tập vòng đá mặt trăng – Những viên đá của tình yêu và sự mở rộng tâm trí
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì