Hiển thị 1–12 của 27 kết quả

TRANH CANVAS TREO TƯỜNG: OM MANI PADME HUM
Mang BÌNH AN và NĂNG LƯỢNG cho ngôi nhà của bạn

? OM MANI PADME HUM hay “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” là một câu thần chú tiếng Phạn của Quán Thế Âm Bồ Tát truyền tụng cho nhân gian.

? Thần chú OM MANI PADME HUM có năng lực hộ trì rất lớn, che chở ta khỏi những ảnh hưởng xấu và các thứ tật bệnh, mang lại may mắn, tích lũy công đức vô lượng cho người tiếp xúc với thần chú.

Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
160,000 750,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000 
Hết hàng
290,000 900,000