Mặt dây chuyền vàng chủng tự Om, đính đá – Vô ngã, vô ưu

2,860,000 3,330,000 

Trong Ấn Độ giáo, Om là một trong những biểu tượng tâm linh quan trọng nhất (pratima). Nó đề cập đến Atman (linh hồn, bản ngã bên trong) và Brahman (thực tế cuối cùng, toàn bộ vũ trụ, sự thật, thần linh, tinh thần tối cao, nguyên tắc của vũ trụ, tri thức).

Mặt dây chuyền vàng chủng tự Om, đính đá – Vô ngã, vô ưu
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì