Chuỗi hạt Kim Cang Bồ Đề Bạch Liên Hoa

680,000 

✅Thông tin cơ bản về Trang Sức Bình An: Chuỗi hạt Kim Cang

☀️Ý nghĩa: Khai mở trí tuệ, tăng trưởng Bồ Đề Tâm

?Kích thước: 7-8 li

 

Chuỗi hạt Kim Cang Bồ Đề Bạch Liên Hoa

680,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì