Hiển thị 1–12 của 47 kết quả

Chủng tự OM là một bản đồ tâm thức, nơi chỉ ra các hoạt động của tâm. Hãy tìm tâm bình an và hạnh phúc, chân thật, nơi không bị ảnh hưởng bởi tất cả điều kiện, hoàn cảnh nào.