(Nhất sinh đô thị mệnh an bài – cầu thập ma )
Cuộc đời là do số mệnh an bài – Cầu xin làm gì

(Kim nhật bất tri minh nhật sự – sầu thập ma)
Hôm nay không biết việc ngày mai – Lo âu làm gì

(Bất lễ tía nương lễ Thế Tôn – kính thập ma)
Không lễ cha mẹ mà chỉ lễ Phật – tôn kính làm gì

(Huynh đệ thư đệ giai đồng khí – tranh thập ma)
Anh chị em đều là cùng khí huyết – Tranh giành làm gì

(Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc – ưu thập ma)
Con cháu có phúc của chúng nó – lo lắng làm gì

(Khởi khả nhân vô đắc vận thời – cấp thập ma)
Há có ai mà không gặp được thời vận của mình – nôn nóng làm gì.

(Nhân thế nan phùng khai khẩu tiếu – khổ thập ma)
Ở đời khó gặp được nụ cười – đau khổ làm gì.

(Bổ phá già hàn noãn tức hưu – bãi thập ma)
Sửa chỗ hỏng, che chỗ lạnh, đủ ấm thì thôi – bày vẽ làm gì.

(Tài quá tam thốn thành hà vật – sàm thập ma)
Tài năng hơn ba phân đáng là chi – tham lam làm gì
 
c2a534b6 2458 48e5 bf36 59896d9b5131(Ảnh: Sưu tầm trên internet)

(Tử hậu nhất văn đới bất khứ – kiên thập ma)
Chết rồi một đồng không mang được – bủn xỉn làm gì

(Tiền nhân điền địa hậu nhân thu – chiếm thập ma)
Người sau thu lấy ruộng đất của người trước – chiếm đoạt làm gì

(Đắc tiện nghi xử thất tiện nghi – tham thập ma)
Được chỗ tiện nghi thì cũng mất tiện nghi – tham lam làm gì.

(Cử đầu tam xích hữu thần minh – khi thập ma)
Ngẩng đầu ba tấc có thần linh – lừa dối làm gì

(Vinh hoa phú quý nhãn tiền hoa – ngạo thập ma)
Vinh hoa phú quý như là hoa trước mắt (sớm nở tối tàn) – kiêu ngạo làm gì.

(Tha gia phú quý tiền sinh định – đố thập ma)
Người khác giàu có là do tiền định – ganh ghét làm gì

(Tiền thế bất tu kim thụ khổ – oán thập ma)
Kiếp trước không tu kiếp này khổ – oán trách làm gì

(Đổ bác chi nhân vô hạ tiêu – yếu thập ma)
Người đánh bạc không có kết cục – đòi hỏi làm gì

(Hiệp gia cần kiệm thắng cầu nhân – sa thập ma)
Gia đình hoà thuận và cần cù sẽ thắng việc cầu xin – xa xỉ làm gì

(Oan oan tương báo kỷ thời hưu – kết thập ma)
Báo thù đến lúc nào ngừng – kết oán làm gì

(Thế sự như đồng kỳ nhất cục – toán thập ma)
Việc đời như một ván cờ – tính toán làm gì

(Thông minh phản bị thông minh ngộ – xảo thập ma)
Thông minh sẽ bị thông minh lừa dối – giả dối làm gì

(Hư ngôn chiết tận bình sinh phúc – thuyết thập ma)
Lời nói hão huỷ hết phúc đức cả đời – nói hão làm gì.

(Thị phi đáo để kiến phân minh – biện thập ma)
Chuyện thị phi cuối cùng sẽ sáng tỏ – phân biện làm gì

(Thuỳ năng bảo đắc thường vô sự – tiễu thập ma)
Ai thường gìn giữ ( đạo lý) thường vô sự – trách móc làm gì

(Huyệt tại nhân tâm bất tại sơn – mưu thập ma)
Huyệt ở trong tim không ở trên núi – mưu toan làm gì

(Khi nhân thị hoạ nhiêu nhân phúc – bốc thập ma)
Lừa dối là hoạ, tha thứ là phúc – xem bói làm gì

(Nhất đán vô thường vạn sự hưu – khoái thập ma)
Một ngày nào đó mọi việc đều chấm dứt – vui mừng làm gì.
 
 
22159759 17dd 49e8 8f86 c97b6f5b0403
 
>> Xem thêm: 10 Bộ Phim Phật Giáo Hay và Ý Nghĩa Trong Cuộc Sống