Khuyên tai vàng chữ Om đính đá Ruby

7,680,000 

KHUYÊN TAI VÀNG CHỮ OM ĐÍNH ĐÁ RUBY

Sản phẩm kèm kiểm định chất lượng vàng và đá quý Ruby tự nhiên.
Chất liệu: Vàng, đá ruby tự nhiên, đá moissanite.
Khuyên tai vàng chữ Om đính đá Ruby

7,680,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì