Lắc tay 7 bước hoa sen – Những bước chân hạnh phúc và trọn thành Phật đạo

560,000 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, toàn thể vũ trụ (gồm trên, dưới, trong, ngoài, phải, trái và trung tâm), mọi vật từ nhỏ đến lớn không nằm ngoài con số bảy.

Lắc tay 7 bước hoa sen – Những bước chân hạnh phúc và trọn thành Phật đạo

560,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì