Lắc tay hoa sen đính đá và charm tròn khắc Om mani

450,000 

Trong bài giảng trên một trang web về ý nghĩa của “Om Mani Padme Hūm”, ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã viết:

Lắc tay hoa sen đính đá và charm tròn khắc Om mani

450,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì