Nhẫn khắc thần chú Om mani padme hung tiếng Tạng

350,000 

Om Mani Padme Hum, Thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, còn được gọi là thần chú 6 âm hay Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn tức là: Chân Ngôn Sáng rõ gồm 6 âm. Có thể hiểu ý nghĩa ngắn gọn là: Viên ngọc sáng trong hoa sen.

Nhẫn khắc thần chú Om mani padme hung tiếng Tạng

350,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì