Bộ vòng đá Diopside mix charm vàng – Chữa lành những cảm xúc của bạn

3,960,000 4,890,000 

Đá Diopside là biểu tượng của đất mẹ và nữ thần Gaia, bởi vì nó nắm giữ năng lượng từ trường mạnh mẽ từ lòng đất, và kết nối với nữ thần vĩ đại Gaia người được cho là tổ tiên của vạn vật.

Bộ vòng đá Diopside mix charm vàng – Chữa lành những cảm xúc của bạn
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì