Lễ Phật đản (Vesak Day) là một Đại lễ quan trọng của tất cả những Phật tử và những người yêu thích sự bình an trên toàn thế giới để tưởng nhớ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, giác ngộ và nhập Niết Bàn

Vào dịp Lễ Phật Đản (Vesak Day), mọi người thường tổ chức các hoạt động tụng kinh, cúng dường, làm việc thiện, trao cho nhau những món quà quý…  để tăng trưởng trí tuệ, tình thương, sự bình an và công đức vô lượng. 

Đây cũng là một dịp rất tốt lành để chúng ta có thể tặng quà cho những vị chư Tăng, chư Ni – những người đã cống hiến cuộc đời mình đã truyền lại những giá trị của Phật Pháp cho mọi chúng sinh, và những người bạn cùng nghiên cứu, thực hành sự bình an cùng với mình. 

Trong Nhà xin giới thiệu một số sản phẩm quà tặng bình an nhân dịp lễ Phật đản tới Phật tử và các bạn yêu thích sự bình an, bao gồm: 

  1. SẢN PHẨM TƯỢNG PHẬT 

Tôn tượng các Đức Phật đặt trong nhà sẽ là lời nhắc nhở để chúng ta luôn nhớ đến việc sửa mình, hướng mình tới việc tăng trưởng nghiệp thiện và từ bỏ những nghiệp xấu. Đồng thời qua đó học hỏi những trí tuệ Phật Pháp để có thể tìm thấy sự bình an thực sự trong tâm hồn, phát triển tình thương và những hành động dũng cảm để giúp đỡ những người khác. 

IMG 3975 scaled

Mời bạn tham khảo các tượng Phật tại đây

      2. SẢN PHẨM CHUỖI HẠT

Sản phẩm chuỗi hạt bao gồm: hạt bồ đề kim cương, bồ đề mắt Phật, các loại đá quý được xâu thành 108 hạt, dùng để lần chuỗi khi niệm kinh, niệm các danh hiệu của các vị Phật. 

IMG 2446 scaled

Mời bạn tham khảo sản phẩm bộ vòng hạt mã não 108 tại đây

       3. SẢN PHẨM TRANG SỨC BÌNH AN 

Trang sức bình an là một phương tiện hiện đại, phù hợp với những người yêu thích sự bình an, hướng thiện. Trang sức bình an bao gồm các trang sức được làm bằng các chất liệu vàng, bạc, đá quý, được phối với các charm có câu thần chú của đức Quán thế Âm Bồ Tát, Đức Văn Thù Bồ Tát, Kinh Bát Nhã, chủng tự OM … giúp người đeo cảm nhận được sự bình an và nhắc nhở người đeo hướng thiện tâm, làm điều lành và từ đó tích tập công đức, có được sự bình an trong tâm hồn. 

hi scaled

Hoan hỉ mời các bạn cùng đặt mua trang sức tại đây