BST Vòng charm vàng – Vòng bình an tặng mẹ

2,580,000 2,900,000 

BST VÒNG CHARM VÀNG – VÒNG BÌNH AN TẶNG MẸ

Chất liệu: Charm vàng; Đá tự nhiên thạch anh tóc đỏ, vàng, diopside
Sản phẩm phù hợp dành tặng cho người thương hoặc cho bản thân mình
BST Vòng charm vàng – Vòng bình an tặng mẹ
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì