BST – Vòng đá mắt Hổ – Sức manh, hòa hợp và chân trọng bản thân

580,000 850,000 

Đây là viên đá giúp bạn tìm kiếm sự cân bằng và hòa hợp trong các mối quan hệ của cuộc sống, đem đến cho bạn sự khích lệ, sức mạnh tâm trí và sự tự tin để giải quyết bất cứ vấn đề gì.
?Chất liệu: Đá mắt hổ mix charm bạc
?Sản phẩm có kèm hộp phù hợp làm quà tặng bình an cho người thương hay tặng cho chính mình
BST – Vòng đá mắt Hổ – Sức manh, hòa hợp và chân trọng bản thân
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì