Vòng bạc khắc thần chú Om mani padme hum – Tâm bồ đề nở trong lòng người

520,000 

Đức Quán Thế Âm là một vị cổ Phật, nhưng Ngài thị hiện với vai trò là một vị Bồ Tát cứu giúp tất cả chúng sinh. Ngài có một câu tâm chú nổi tiếng là: Om Mani Padme Hum. Câu tâm chú có ý nghĩa là: “Viên ngọc sáng trong hoa sen” hoặc “Tâm bồ đề nở trong lòng người”.

Vòng bạc khắc thần chú Om mani padme hum – Tâm bồ đề nở trong lòng người

520,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì