Vô úy thủ ấn Thích Ca Mâu Ni – Sức mạnh và lòng can đảm vượt qua thử thách

980,000 

Tương truyền, khi Đức Phật bị con voi dữ tấn công Ngài đã sử dụng thủ ấn này. Đức Phật không hề sợ hãi trước một kẻ thù hay nghịch cảnh. Điều này cũng là biểu hiện của sự không sợ hãi sau khi Ngài đạt được giác ngộ đã vượt trên mọi nỗi sợ hãi và đau khổ của thế gian.

Vô úy thủ ấn Thích Ca Mâu Ni – Sức mạnh và lòng can đảm vượt qua thử thách

980,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì