Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Ấn Xúc Địa – Tinh tấn, đẩy lùi mọi chướng ngại và thành tựu

980,000 

Xúc địa thủ ấn là tư thế ngồi kiết già hoặc bán già với bàn tay trái thì được đặt lên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên như trong ấn Thiền Định. Tay phải duỗi xuống, lòng bàn tay xoay vào bên trong, mu bàn tay đưa ra ngoài, các ngón tay hướng xuống đất.

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Ấn Xúc Địa – Tinh tấn, đẩy lùi mọi chướng ngại và thành tựu

980,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì