Tôn tượng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền – Lòng quyết tâm sắt đá và sự kiên nhẫn để đạt thành công

190,000 

?Chất liệu: đồng

Bức Tôn Tượng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền với ý nghĩa về lòng quyết tâm sắt đá, sự kiên nhẫn và định lực mạnh mẽ để đạt thành ng trong cả đời và trong đạo.

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca ngồi thiền – Lòng quyết tâm sắt đá và sự kiên nhẫn để đạt thành công

190,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì