Tượng sứ A Di Đà – Vô lượng trí tuệ, thọ mạng và công đức

680,000 

Một bức tượng xuất hiện
Nhắc bạn nhớ tới Người
Lòng bình an khôn nguôi
“A Di Đà Phật” niệm.
Tượng sứ A Di Đà – Vô lượng trí tuệ, thọ mạng và công đức

680,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì