Tôn tượng Tara Xanh – Lục Độ Phật Mẫu Tara

2,900,000 

Bằng cách nương tựa đức Lục Độ Mẫu Tara bạn nhận được các phước lành của Ngài trong trái tim bạn.
Điều này mang đến cho bạn không gian để thiết lập cội gốc của con đường, được biểu thị bởi TARE TUTTARE TURE, trong trái tim của bạn.
Bằng cách thiết lập các con đường của ba chúng sinh trong tim bạn, bạn tịnh hóa mọi bất tịnh của thân, ngữ và tâm trí của bạn. Đây là ý nghĩa ngắn gọn của câu tâm chú.
Hoan hỉ mời các bạn cùng thỉnh tôn tượng!
Tôn tượng Tara Xanh – Lục Độ Phật Mẫu Tara

2,900,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì
Danh mục: