Tượng đồng Đức Địa Tạng Bồ Tát – Lời nguyện đại bi, cứu người không ngừng nghỉ

190,000 

​​Đức Địa Tạng hay Địa Tạng vương Bồ tát là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông.

Hết hàng