Hãy từ thiện không vì tôi mà vì người. Từ thiện mà không bám chấp vào tôi, làm cho tôi được có phước; từ thiện không bám chấp vào người là không buộc phải có kết quả.

nh 4 1

Mình từ thiện xong, kết quả đến đâu thì đến. Lúc mình chưa từ thiện thì phải nghĩ rất kĩ, làm rất cẩn thận. Còn thực hiện xong, quà đã phát ra rồi thì về tay ai, người ta xử lý thế nào là việc của người ta. Nên việc mình quá kiểm soát kết quả là một sai lầm.

Từ thiện xuất phát từ người

Khi làm từ thiện, một là động cơ đừng vì mình mà vì người. Hai là khi mình trao quà ai, tặng ai thì mình hãy nghĩ cái hợp nhất với họ. 

nh 1 1  

Nhưng thứ ba, quan trọng hơn là đừng kiểm soát quả, trao xong là xong, đừng bắt nó phải xảy ra theo ý mình.

nh 3

Cố hết sức rồi, cẩn thận hết sức rồi thì đừng kiểm soát! Vì mình đem tiền đi từ thiện, người ta dùng tiền đó để hút chích ma tuý thì sao, nếu tiền từ thiện của bạn vào tay một kẻ ăn trộm thì sao, có nghĩa người ta là một người rất là nghèo mà ăn trộm, ăn no xong đi ăn trộm thì sao, thậm chí có người ăn no xong đi giết người…

nh 4

Cẩn thận với những gì trao đi

Cái gì mà chẳng có thể sinh ra điều xấu, không đời nào bạn kiểm soát được nên đừng có bám chấp vào việc từ thiện, hãy từ thiện chỉ để từ thiện khi mình cho. Trước khi mình cho, phải cẩn thận hết cỡ trong thứ mình cho và người được cho.

nh 5

Khi cho xong rồi thì sao? Phần còn lại để cho nhân quả lo!

Trích trà đàm: “Nhập thế, lạc mà không lạc”, Sài Gòn, 2017

(Nguồn: Trà Đàm Trong Suốt)

>> Xem thêm: 11 câu nói hay của thiền sư Viên Minh và thiền sư U.Jotika