Tôn tượng Văn Thù Bồ Tát

1,700,000 3,900,000 

  • Chất liệu: Đồng
  • Màu: Nâu – Đen
  • Tôn tượng có 3 kích thước: 12cm, 16cm, 24cm
  • Ngài sẽ đến và giúp đỡ:
    ? Tiêu trừ che chướng, ngu muội, quả báo
    ? Tịnh hoá Ngữ nghiệp và các nghiệp chướng cản trở trí tuệ
    ? Giúp ký ức kiên cố được thông biện, biết rõ chân nghĩa của vạn Pháp.
Tôn tượng Văn Thù Bồ Tát
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì