Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chất liệu đồng vẽ màu, cao 10cm

1,700,000 

Xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Đồng vẽ màu
Kich thước: Cao 10cm

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chất liệu đồng vẽ màu, cao 10cm

1,700,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì