Có bạn hỏi:

“Phải chăng khi gieo nhân, mình chỉ biết có nhân thôi, còn đó là nhân xấu hay nhân tốt nhiều khi mình không thể biết được?”

NHÂN QUẢ

Thầy Trong Suốt trả lời:

“Mình không thể biết một cách đến tận cùng, nhưng mình biết một cách tương đối là lúc tôi làm việc đó, tôi có làm hết sức, hết trách nhiệm của tôi không?

Mỗi khi chúng ta làm việc gì – khi gieo một nhân – luôn kèm theo một suy nghĩ đi cùng. Suy nghĩ đi kèm hành động đó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến nhân mình gieo.

Ví dụ: Người phun thuốc sâu biết rằng thuốc sâu này có thể làm cho người ăn quả bị ung thư. Đấy là một nhân rất xấu – đó là cố tình phạm tội.

Cũng vẫn người phun thuốc sâu này, nhưng khi phun thuốc không biết điều đấy, thì cũng có thể có người khác ăn quả có thuốc sâu và chết, nhưng cái nhân đấy của họ là nhân vô tình làm chết người.

Bởi vậy, một nhân là xấu hay tốt, khi gieo phải đi kèm với việc chúng ta nghĩ gì khi gieo nhân đấy.”

Trích Trà đàm “Nhân quả và sức khỏe” – Hà Nội 2013.

(Nguồn: trongsuot.com)

>> Xem thêm: Ai tạo ra luật Nhân quả?