Nhẫn hoa sen đính đá – Hạnh phúc chân thật ngay nơi trầm luân

350,000 

Ngọc xinh ẩn trong đá
Hoa sen nẩy tự bùn
Nên biết tìm giác ngộ
Nơi sinh tử trầm luân.
– Thiền Sư Minh Lương
Hoa sen đại diện cho rất nhiều phẩm tính quý báu của nhà Phật, đó là sự vô nhiễm, bao dung, từ bi và trí tuệ. Nó giống như một người đã giác ngộ được sự thật ngay nơi trầm luân.
Nhẫn hoa sen đính đá – Hạnh phúc chân thật ngay nơi trầm luân

350,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì