Khuyên tai khắc thần chú 6 âm – Âm thanh nhiệm màu mang lại sự giải thoát, bình an

450,000 

Kinh Lăng Nghiêm cũng nói: “Mầu nhiệm thay là âm thanh siêu việt của Quán Thế Âm. Đấy là âm thanh tối sơ của vũ trụ… Đ

Khuyên tai khắc thần chú 6 âm – Âm thanh nhiệm màu mang lại sự giải thoát, bình an

450,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì