Khuyên tai hoa sen – Thành tựu trí tuệ bình an và tâm từ bi yêu thương

390,000 

Trong đầm hoa sen nở
Tâm bồ đề ngát hương
Người tràn đầy trí tuệ
Tâm rộng mở tình thương.
Khuyên tai hoa sen – Thành tựu trí tuệ bình an và tâm từ bi yêu thương

390,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì