Công đức tích tập nhanh nhưng mất cũng dễ. Thế nào là mất công đức?

Thứ nhất, Đức Phật có dạy, nếu làm điều tốt mà khoe khoang về công đức vừa làm thì lập tức mất ngay công đức đó. Ví dụ, khoe khoang khi vừa đi làm từ thiện là cách mất công đức rất nhanh.

Cách thứ hai làm mất công đức là thay vì hoan hỷ khi người khác làm điều tốt, mình ghen ghét, như thế sẽ mất công đức bằng lượng công đức họ vừa làm.

Ví dụ, khi nghe một người bạn vừa được giải thưởng hay làm điều tốt, mình lại nghĩ “thật là vớ vẩn”, vậy là lập tức mất đi rất nhiều công đức.

candle 1240376 640

 

Thế nên, khi thấy ai làm điều tốt thì tốt nhất nên hoan hỷ, tối thiểu cũng đừng cảm thấy khó chịu khi họ làm điều tốt.

Điều thứ ba làm mất công đức nữa là hối tiếc khi làm điều tốt. Ví dụ, hôm nay vừa giúp được người khác, về nghe vợ nói mấy câu lại cảm thấy tiếc vì đã giúp họ, thì bao nhiêu công đức đã làm biến mất hết.

Điều thứ tư làm mất công đức là sân hận. Có câu nói là một cơn giận đốt cháy cả rừng công đức. Giận rất nguy hiểm vì bao nhiêu công đức tích tập sẽ mất hết khi ta giận.

Đó là bốn điều tổn hại công đức: Khoe khoang, ghen ghét, hối tiếc, và sân hận.

Nếu mình chỉ xây ít, tích tập công đức ít, mà phá nhiều, làm những việc tổn hại công đức nhiều, thì mình sẽ mất công đức nhiều.

12993403 1716163178623422 8350901999307040161 n 1

 

Trích Trà đàm: “Hiểu Nghiệp mới thành công, Tùy Duyên nên hạnh phúc” – Sài Gòn 2012

(Nguồn: trongsuot.com)

>> Xem thêm: Biết ơn để tâm an, thuận duyên bên ngoài sẽ đến