Vòng bồ đề Phật nhãn – Tăng trưởng trí tuệ và vô lượng công đức

350,000 

Hạt Bồ Đề Phật Nhãn có đặc điểm là trên hạt có hình con mắt giống như con mắt của Đức Phật. Biểu tượng mắt Phật này đại diện cho sự thức tỉnh trí tuệ bên trong mỗi người.
?Tràng hạt là vật tùy thân giúp cho người đeo có thể chú tâm vào đối tượng trì niệm. Sợi dây được xâu thành một trật tự với ý nghĩa lặp lại liên tục của sự sự tỉnh giác, đi vào những trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác.
Vòng bồ đề Phật nhãn – Tăng trưởng trí tuệ và vô lượng công đức
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì
Mã: N/A Danh mục: