Bộ sưu tập vòng chỉ ngũ sắc mix charm bạc “Om mani padme hung”

380,000 

?Thần chú Om mani padme hung hay còn gọi là thần chú sáu âm – là một trong những thần chú rất quan trọng của Phật Giáo Tây Tạng. Thần chú Sáu- Âm được cho là hiển lộ của ngôn ngữ và năng lực trí tuệ của tất cả chư Phật. Nó là một phương tiện để bảo vệ tâm khỏi những niệm tưởng mê lầm, chặt đứt vô minh và khai mở trí tuệ.
Bộ sưu tập vòng chỉ ngũ sắc mix charm bạc “Om mani padme hung”
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì