Vòng tay khắc Om mani padme hum và hoa sen

1,500,000 

thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát – Om Mani Padme Hum. Bông sen nở ra ngay giữa tâm câu thần chú như sự nở rộ của các phẩm chất từ bi, trí tuệ; tâm phiền não đã được chuyển hoá thành tâm bồ đề, giúp người đeo nhận ra sự thật về bình an ngay bên trong mình.
Hoan hỉ mời các bạn cùng thỉnh!
VÒNG TAY HOA SEN KHẮC CÂU THẦN CHÚ CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
?Chất liệu: Bac
?Sản phẩm phù hợp làm quà tặng bình an cho người thương hay tặng cho chính mình
Vòng tay khắc Om mani padme hum và hoa sen

1,500,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì