Vòng đeo tay ngọc bích mix charm bạc – Năng lực hộ giá của tất cả Chư Phật

960,000 

Những nhà nghiên cứu về ngọc khuyên rằng bạn nên sử dụng đá Ngọc Bích sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong việc giữ mối quan hệ hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong gia đình và phát triển khả năng trong giao tiếp ứng xử.

Vòng đeo tay ngọc bích mix charm bạc – Năng lực hộ giá của tất cả Chư Phật
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì