Văn khấn cúng tất niên

(Cúng vào ngày 30 Tết)

  • Quy y 

Để bắt đầu, bạn hãy tưởng tượng hoặc tin chắc phía trên là chư Phật, Bồ Tát, Hộ pháp đang chứng kiến buổi lễ này, xung quanh là Thần Thánh, chư Thành hoàng Thổ địa và sau lưng là tất cả người quen, lẫn chúng sinh không quen biết đang cùng bạn quy y, rồi thành tâm đọc những lời sau: 

Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, từ nay cho đến ngày hoàn toàn giác ngộ.

Namo Buddha Yah ( Nam mô Bu đa Ya) 

Namo Dharma Yah ( Nam mô Đa ma Ya) 

Namo Sangha Yah ( Nam mô Sang ga Ya) 

  • Khấn nguyện 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô A Di Đà Phật 

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát 

Con xin kính chư Phật mười phương, chư Bồ tát, chư Thần, chư Thánh, chư Thành hoàng Thổ địa và ông bà tổ tiên nhiều đời đã mất.

Hôm nay, ngày 30 tháng Chạp năm…

Con tên là:….

Con xin sắm sửa chút lễ mọn để tỏ lòng thành kính, biết ơn các Ngài đã bảo vệ và giúp đỡ con và gia đình trong năm vừa qua. 

Con xin sám hối tất cả những điều xấu con đã vô tình hoặc cố ý gây ra từ trước đến nay do kết quả của tham, sân, si; con quyết tâm sẽ hạn chế và giải trừ chúng.

Con cầu xin các Ngài phù hộ cho con, gia đình và tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc bình an, tai qua nạn khỏi, sức khoẻ dồi dào, trí tuệ và phước đức trở nên viên mãn. Con xin nương tựa Tam Bảo, thường làm điều lành, tránh xa điều ác, tin sâu nhân quả, tích tập công đức và tăng trưởng trí tuệ.

  • Đọc thần chú Quan Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần hoặc 7 lần hoặc 21 lần hoặc càng nhiều càng tốt) 

 Om Mani Padme Hum

( Đọc: Ôm ma ni pê mê hung hoặc Ôm ma ni pad mê hum) 

Ý nghĩa Om mani padme hum

  • Hồi hướng công đức:

Con xin hồi hướng tất cả công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong tất cả các đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh, trong đó có:… (nêu tên cụ thể người mà bạn muốn hồi hướng, ví dụ như: Gia đình con gồm: Bố Nguyễn Văn A, mẹ Phạm Thị B,… hoặc nếu không nhớ họ tên thì chỉ cần nhắc đến như bác hàng xóm, cô bán thịt đầu ngõ và nghĩ tới họ là được)

Cầu mong cho những người còn sống được mạnh khoẻ, hạnh phúc, người đã mất có tái sinh tốt đẹp, tất cả đều gặp được các duyên lành dẫn đến giác ngộ và giải thoát.

Lưu ý: Muốn việc cầu khấn dễ thành tựu thì nên phóng sinh cùng ngày hoặc trước/sau một ngày và hồi hướng công đức cho việc đó được thuận lợi.

(Nguồn: sách CÁC BÀI VĂN KHẤN THƯỜNG DÙNG – Clb UNESCO Thiền-Yoga Trong Suốt – NXB Hồng Đức + Ảnh: eva.vn)

> Xem thêm 60+ mẫu tranh Phật treo tường mang lại Bình An và May Mắn cho ngôi nhà bạn!