Nhẫn bạc khắc Om mani padme hum- May mắn, bảo vệ và vượt qua chướng ngại

995,000 

Đối với Phật giáo Tây tạng thì Om Mani Padme Hum – câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh.

Hết hàng