Khuyên tai hoa sen 5 cánh – Trí tuệ, sức khỏe và thành tựu

290,000 

Hoa sen năm cánh đại diện cho 5 loại trí tuệ sáng suốt, toàn hảo của nhà Phật bao gồm: Đại viên cảnh trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí và Pháp giới thể tánh trí. Đây là những trí tuệ tự tại, trong sáng, giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi mê lầm, đập tan phiền não, cắt đứt vô minh và đưa chúng ta đến bến bờ giải thoát hạnh phúc.

Khuyên tai hoa sen 5 cánh – Trí tuệ, sức khỏe và thành tựu

290,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì