Chính Sách Bảo Mật

Trongnha.com cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự riêng tư của bạn.

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư của bạn là rất quan trọng. Tài liệu này sẽ tóm tắt những loại thông tin cá nhân chúng tôi nhận được và thu thập khi bạn sử dụng trongnha.com, cũng như những bước mà chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin. Việc này sẽ giúp bạn hiểu khi ra quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân với trongnha.com.

Trongnha.com luôn cố gắng để giữ được chuẩn mực cao nhất của sự tử tế, sự ngay thắng và tính liêm chính trong mọi hoạt động của mình. Vì vậy, chúng tôi luôn tận tâm trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và của người truy cập website của chúng tôi.

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là https://trongnha.com.

Về Cookies

Cookies là một chuỗi thông tin mà trongnha.com lưu trữ trên máy tính của bạn, và nó sẽ được trình duyệt của bạn cung cấp cho trongnha.com mỗi lần bạn truy cập website. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi và nhận biết nhu cầu sử dụng và cách truy cập website của khách.

Về Cookies của Google Analytics

Trongnha.com sử dụng công cụ Google Analytics để phân tích việc sử dụng website. Google Analytics sử dụng cookies để thu thập dữ liệu về nhân khẩu học và sở thích, và xuất ra các thống kê và các thông tin khác về việc sử dụng website. Các cookies này lưu tại máy tính của bạn. Chúng tôi chia sẻ các thông tin này với Google, và Google sẽ lưu trữ và sử dụng các thông tin này trên máy chủ của họ. Chính sách bảo mật của Google có thể được tham khảo tại: https://policies.google.com/privacy

Trongnha.com sử dụng thông tin từ công cụ Google Analytics để theo dõi số lượt truy cập đến website, cũng như thông tin về trình duyệt và hệ điều hành. Không có bất kỳ thông tin dùng để nhận dạng danh tính nào được thu thập thông qua các cookies này. Chúng tôi sử dụng thông từ mà Google Analytics xuất ra và có liên quan đến website của chúng tôi để làm các loại báo cáo về cách sử dụng website này. Những báo cáo này sẽ giúp chúng tôi cải thiện website này cũng như nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng nó.

Nếu bạn không muốn thông tin của bạn bị thu thập thông qua Google Analytics, bạn có thể cài đặt công cụ của họ dành cho trình duyệt tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Cách từ chối Cookies

Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của mình chấp nhận hay từ chối tất cả cookies một cách tự động, hoặc báo cho bạn biết khi một cookie được yêu cầu. Hành động này sẽ không gây ra phiền toái gì đối với việc sử dụng website của chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm ở phần trợ giúp của trình duyệt mà bạn đang sử dụng để biết cách điều chỉnh việc này.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie từ trongnha.com, trải nghiệm của bạn tại website có thể không được trọn vẹn tất cả các tính năng.

Về thông tin định danh cá nhân

Trongnha.com có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để vận hành website của chúng tôi.
 • Để thể hiện nội dung trên website chính xác.
 • Để tăng trải nghiệm người dùng.
 • Để giúp chúng tôi phản hồi yêu cầu của khách hàng và hỗ trợ các nhu cầu một cách hiệu quả hơn.
 • Để cá nhân hoá trải nghiệm người dùng của bạn.
 • Để hiểu cách mà nhóm khách hàng của chúng tôi sử dụng dịch vụ và tài nguyên được cung cấp bởi website của chúng tôi.
 • Để cải thiện website của chúng tôi.
 • Để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để chạy các chương trình khuyến mãi, thi đua, khảo sát hoặc các tính năng khác của website.
 • Để gửi đến bạn các thông tin mà bạn đã đồng ý để nhận về các chủ đề chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích.
 • Để gửi các email định kỳ, có thể bao gồm các thư thông báo điện tử và/hoặc các chùm emails trả lời tự động.
 • Để phản hồi các thắc mắc, câu hỏi của bạn và các yêu cầu khác.

Trongnha.com có thể thu thập các thông tin định danh cá nhân từ bạn bằng nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi bạn đến thăm website của chúng tôi, làm thủ tục đăng ký trên website, hoặc điền vào một biểu mẫu, và liên quan với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp tại website của chúng tôi.

Đặc biệt, nếu bạn đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tên và địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn hoàn thành điền vào một biểu mẫu, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tên và địa chỉ email của bạn, và sẽ yêu cầu các thông tin liên quan đến mục đích của biểu mẫu.

Nếu bạn đăng ký nội dung cho chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tên và địa chỉ email của bạn. Hình ảnh đính kèm trong nội dung đăng ký của bạn, hoặc chi tiết trong nội dung đăng ký của bạn, có thể định danh bạn với tư cách cá nhân.

Nếu bạn yêu cầu được thông báo về các bình luận trong những nội dung mà bạn đăng ký cho chúng tôi, hoặc yêu cầu được thông báo khi người khác đăng ký nội dung, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tên và địa chỉ email của bạn.

Bạn có luôn có thể từ chối cung cấp các thông tin định danh cá nhân và đến thăm website của chúng tôi một cách ẩn danh. Tuy nhiên, điều đó có thể cản trở việc bạn tham gia vài hoạt động nhất định trên website.

Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng trong cách thức thu thập các thông tin định danh cá nhân, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết bằng cách đặt thông báo trên website của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bạn cho mục đích nội bộ mà thôi và sẽ không bán hay cung cấp chúng cho bên thứ ba nào.

Chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP của mỗi khách ghé thăm, việc đó giúp chúng tôi chống lại vấn nạn spam và nạn lừa gạt. Chúng tôi không dùng địa chỉ IP cho các mục đích khác.

Trongnha.com có chứa các đường dẫn đến các website khác, các đường dẫn mà có thể bạn sẽ quan tâm. Tuy nhiên, một khi bạn sử dụng chúng để rời khỏi website của chúng tôi, chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các website khác. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và bảo mật thông tin của bạn khi bạn ghé thăm các website đó. Các website này không được kiểm soát bởi chính sách bảo mật này. Hãy luôn thực hành việc cẩn thận bằng cách xem qua chính sách bảo mật của website mà bạn nghi ngờ trước khi bắt đầu sử dụng chúng.

Về thông tin bất định danh

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin bất định danh về bạn mỗi khi bạn tương tác với website của chúng tôi. Thông tin bất định danh có thể bao gồm tên của trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về cách thức kết nối của bạn đối với website của chúng tôi, thể như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ internet mà bạn đang sử dụng, và các thông tin tương tự.

Về chính sách bảo mật thông tin của trẻ em

Website này hướng đến người lớn. Nó không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi vận hành website của chúng tôi tuân thủ theo luật pháp hiện hành. Bất cứ ai dưới 16 tuổi phải có cha mẹ hoặc người bảo hộ cho phép để sử dụng website này. Chúng tôi không có ý định thu thập hay sử dụng thông tin định danh cá nhân của bất cứ ai dưới 16 tuổi.

Về việc cung cấp thông tin

Nếu chúng tôi chuyển nhượng trongnha.com, thông tin mà chúng tôi thu thập được bởi sự đồng thuận tự nguyện của bạn ở website của chúng tôi có thể được trao cho chủ sở hữu mới như là một phần của việc chuyển nhượng để dịch vụ đang cung cấp cho bạn sẽ vẫn được tiếp tục. Trong sự kiện đó, bạn sẽ nhận được thông báo thông qua website của chúng tôi về sự thay đổi trong cách kiểm soát và chính sách, và chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực thích đáng để đảm bảo rằng người được chuyển nhượng sẽ tôn trọng cách yêu cầu rút thông tin mà bạn có thể sẽ thực hiện.

Về việc cập nhật và ngày hiệu lực

Trongnha.com giữ lại quyền để để điều chỉnh chính sách bảo mật này. Nếu có thay đổi quan trọng trong cookies và chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đề cập trên website của chúng tôi rằng các chính sách đó đã thay đổi và cung cấp đường dẫn đến chính sách bảo mật đã được cập nhật. Chúng tôi khuyển khích bạn định kỳ xem lại chính sách này để biết được những thông tin gì chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Đồng ý các điều khoản

Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật của trongnha.com được đăng tải ở đây trên website của chúng tôi, vui lòng đừng chấp thuận đối với sự bố trí của cookies và việc thu thập và việc lưu trữ thông tin định danh cá nhân của bạn.

Sự chấp thuận rõ ràng của bạn chỉ ra việc chấp nhận của bạn đối với toàn bộ chính sách này.

Ngày cập nhật cuối: 27/10/2019