Nhẫn khắc ” A DI ĐÀ PHẬT” và hoa sen – Nương tựa ánh sáng vô lượng

460,000 

🌿Câu “Nam mô A Di Đà Phật” có thể hiểu là “Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng” hoặc “Quay về nương tựa đấng giác ngộ vô lượng”

Nhẫn khắc ” A DI ĐÀ PHẬT” và hoa sen – Nương tựa ánh sáng vô lượng

460,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì