Nhẫn chữ Om và đá saphire – May mắn và thịnh vượng

5,380,000 

NHẪN CHỮ OM VÀ ĐÁ SAPHIRE – MAY MẮN VÀ THỊNH VƯỢNG

Nhẫn có kèm kiểm định chất liệu vàng trắng 14K và chất lượng đá saphire tự nhiên

 

Nhẫn chữ Om và đá saphire – May mắn và thịnh vượng

5,380,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì