Khuyên tai khắc chủng tự OM – Mở rộng bốn trạng thái tâm Từ – Bi – Hỉ – Xả

350,000 390,000 

Ngày nay có rất nhiều người chọn đồ trang sức có hình OM để luôn mang theo bên mình, để thực hành tu tâm, dưỡng trí.

Ngoài ra người đeo được tiếp nhận những năng lượng sống, sức mạnh từ thiên nhiên và mở rộng trạng thái tinh thần rộng lớn.

Xóa
Khuyên tai khắc chủng tự OM – Mở rộng bốn trạng thái tâm Từ – Bi – Hỉ – Xả
Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì